rezerwacja@stolarnia.pl
509 305 210

Regulamin

Sala prób "STOLARNIA" otwarta jest w godzinach od 9.00 do 22.00 7 dni w tygodniu.

● Osoby chcące skorzystać z sali prób automatycznie akceptują poniższy regulamin.
● Próby zaczynamy i kończymy punktualnie o wyznaczonym w rezerwacji czasie.
● Rezerwacji sali prób dokonujemy na pełne godziny.
● Bezpłatne odwołanie próby na 24h przed zerezerwowanym terminem.
● Odwołanie próby tego samego dnia najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem próby, wiąże się z pobraniem 50% umówionej stawki.
● Przed każdym włączeniem/wyłączeniem wyciszamy sprzęty w salce.
● Nie gramy przy otwartych drzwiach.
● Sprzętu muzycznego: nie przesuwamy.
● Na terenie salki obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów i innych używek oraz spożywania napojów alkoholowych. Klientów salki zapraszamy do pubu obok na piwo lub pizzę z 10% zniżką na hasło: STOLARNIA
● W przypadku zauważenia jakiejkolwiek awarii czy niesprawności sprzętu należy niezwłocznie poinfomować o tym właściciela salki.
● Za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej ekploatacji sprzętu odpowiada osoba, która zamawia termin w salce oraz osoba, z winy której powstała usterka. W tej sytuacji zostaną one obciążone kosztami naprawy, wymiany lub zakupu nowego sprzętu.
● Użytkowników sali prosimy o utrzymanie należytego porządku w salce oraz o wyłączenie całego sprzętu po zakończonej próbie.